Achterflaptekst eerste boek

De eerste hard slaande Vaticaanse rokkenman, die ik mij tijdens mijn zevenjarig verblijf op jongensinternaat St. Maria ter Engelen in Bleijerheide herinneren kan, was de ‘liefdevolle’ godsdienstpater. Ik vroeg mij af: ‘Waar zijn de moeder en de dochter gebleven?’ nadat ik op die dag reeds tientallen keren ‘In de naam van de Vader en de Zoon’ luid (ook klassikaal) moest opzeggen. De godsmannen in Bleijerheide konden niet alleen slaan, maar zij waren ook nieuwsgierig naar de inhoud van de kinderjongetjesbroekjes.

Als (een van de) klokkenluider(s) die het seksueel misbruik van kinderen door rkk rokkenmannen, ook wel broeders/geestelijken van liefde genoemd, publiekelijk maakte(n), werd het voor de buitenstaander snel duidelijk dat het rkk/vaticaan en pedofilie bij elkaar horen. Het waarom wordt in dit boek duidelijk uitgelegd.Ik ben mijn hele leven reeds bezig met de zoektocht naar ‘de moeder en de vader’; de vrouw en de man, en later naar mijn eigen kwaliteiten als man. Begonnen als de ‘perfecte’ machoman daalde ik innerlijk langzaam af naar mijn vrouwelijke kwaliteiten. Vanuit de machobeweging naar de daadkrachtige, aanwezige rust; vanuit een uitsluitend naar buiten gerichte energie naar een naar binnen gerichte energie, om zo innerlijk mijn androgyniteit te ontdekken.

Deze zoektocht bleek voor mij een duidelijke eyeopener voor wat betreft de Vaticaanboys. Het werd mij steeds duidelijker dat het instituut - de multinational MacVaticaan - een machtsorgaan is dat reeds 2.000 jaar lang een monopolie meent te hebben op de psyche van de man. Met als basis het fossiele bijbelboek om zo, de gelovige machoman, met zijn psyche en zijn geld, te exploiteren. Pijnlijk is dat de ‘boys’ het archetype Jezus hiervoor ‘aan het kruis’ hebben genageld . Het Vaticaan misbruikt de werkelijke energie van de zen-Jezus. Het is Jezus die in het Thomasevangelie de androgyne identiteit van de man in ‘verborgen woorden’ - heilige woorden - weergeeft. Mijn schrijven legt de Vaticaanse rkk psyche van het piramide-achtige machtsblok in Rome bloot.De encycliek van de Duitse paus, Deus caritas est (God is liefde) blijkt een macho-slogan te zijn, zoals in dit boek zal blijken.

Het vrouwelijke wordt uit de man geschreven en door de rkk-Jezus (een andere dan de zen-Jezus) ingenomen. De uitspraken van de ‘heilige boys uit Rome’ over holebi’s, vrouwen, niet gelovigen; ja, over iedereen die buiten deze perverse mannengemeenschap leeft, blijkt op angst gebaseerd te zijn.Angst voor de vrouwelijke, innerlijk rustende kwaliteiten. Wanneer men in de literatuur op zoek gaat, vindt men schrijfsels over de buitenkantaanpassingen van de man, om androgyn te worden. De man trekt vrouwenkleren aan, doet lippenstift op en snijdt eventueel de penis af. Maar daar gaat dit boek niet over. Wij ontleden de mannelijke en vrouwelijke psyche. We ervaren dat de rkk bij deze ‘zoektocht naar de androgynie’ de angstige machoman, als gelovige van de rkk, zeer slim gevangen houdt, door middel van de implantatie van de psychische entiteit ‘God de Vader’ en het oprichten van het Vaticaan als ‘geloofsinstituut’. Dit is een boek om de eigen verantwoording te nemen. Ben/word die je in oorsprong bent!