Kracht versus Macht
De Androgyne man

Luc Kusters

Luc Kusters
Foto: Jacques Worms
Image

Kracht versus Macht

De esoterisch androgyne man versus de macho

Mijn ervaringen met misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk waren aanleiding om onderzoek te doen naar de mogelijke drijfveren en het ontstaan van zowel het misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk alsook in andere geledingen van de samenleving. Zònder het misbruik, zowel geestelijk als ook lichamelijk, had ik nooit zò diep in mijzelf moeten/kunnen afdalen om mijn regenboog te vinden. En ja, er staat inderdaad een goudpot.

Machtsmisbruik komt zowel boven water zichtbaar, als ook onder water verborgen voor; als dictatuur zichtbaar of meer verborgen in een democratie.

Dictatuur/democratie kan men ook in onze geloofsovertuigingen terug vinden. Wanneer alle geestelijke macht aan een kleine groep toebehoort spreekt men oa. van het “Vatikaan”, die hun geestelijk èn financiële macht in de religie van de Rooms-Katholieke Kerk exploiteert. Wanneer men deze dictatuur gaat onderzoeken blijkt er onder het wijwater een liefdevolle energie te schuilen en wel in de persoon van Jesus.

Dit geeft al direkt een conflictsituatie aan die ook in de leden, de gelovigen van de R.K.K., vaak onbewust nog schuilt. Vaak in stervensangst uitgedrukt.

Macht: De Vatikaan dictatuurvolger gelooft in een “God als psychische entiteit” die bijna de hele mensheid uitmoordt, èn bewust zijn zoon offert, èn een heel volk daarvoor aansprakelijk stelt. Waarbij ook àlle vrouwen ( behalve Maria ), als ook alle : homoseksuelen, lesbiennes, biseksuelen, transgenders en mensen met een intersekse-conditie, kortwek lhbti,s ( COC Nederland) , in het Vatikaan niet welkom zijn.

Kracht: Jesus, Chryso-tus de regenboogman, is een man die zijn eigen esoterische vrouwelijkheid onderzocht èn geleefd heeft. Een esoterische androgyne man, die in het Vatikaan gegeiseld en misbruikt wordt.

In mijn boek Der Mithras Code, ontkluw ik beide energiën, zowel de exoterische macht als ook de esoterische kracht van de man, waarbij ik 6.000 v.Chr. begin en de rode draden tot op heden zichtbaar worden. Een mannen transformatie boek, waarbij vele beschrijvingen autobiografisch zijn. Men kan het ook een egodocument noemen.

Kerkelijke liefde als misdaad was het eerste boek dat ik schreef

Mijn tweede boek gaat over Der Mithras Code
Mein zweites Buch befasst sich met Der Mithras Code

Mijn tweede boek schreef ik in de Duitse taal.

Telkens als er een hoofdstuk af is kunt u dit downloaden. Ook dit tweede boek stel ik gratis ter beschikking als download.

Ich habe mein zweites Buch in deutscher Sprache geschrieben und hier können Sie das das komplette Buch kostenlos als PDF herunterladen

Die einzelnen Kapitel werden jeweils nach Fertigstellung ins Netz gestellt. Bitte spenden sie: WIKIPEDIA

Hier ziet u enkele thema's voor lezingen

Mijn ervaringen

Mijn ervaringen met misbruik in de katholieke kerk waren aanleiding om onderzoek te doen naar de mogelijke drijfveren en het ontstaan van zowel het misbruik in de katholieke kerk alsook in andere geledingen van de samenleving.

Na het overwinnen van de traumatische en persoonlijke gevolgen van het misdrijf dat mij is aangedaan, zocht ik naar archetypische oorzaken in de cultuurgeschiedenis. Aanvankelijk als amateur historicus. Inmiddels is mijn cirkel rond, wat betreft de zoektocht naar de esoterische androgeniteit versus de machoman in het Vaticaan. 

 

 

 

Confrontatie Met Oude Broeder